Kontakt: marek@identyfikacja.com.pl


Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 1 z dnia 17.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 2 z dnia 17.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 3 z dnia 17.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 1 z dnia 29.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 2 z dnia 29.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 3 z dnia 29.10.2018 - prace badawczo rozwojowe
Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 1 z dnia 06.11.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 2 z dnia 06.11.2018 - prace badawczo rozwojowe
Załącznik nr 3 z dnia 06.11.2018 - prace badawczo rozwojowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.11.2018 - prace badawczo rozwojowe
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.11.2018 - prace badawczo rozwojowe